نه و نیم هفته

پیشرفت تدریجی از یک مفعول بودن تا یک انسان به توحّش کشیده شده

De Beauvoir: The Second S…x and

Nine 1/2 Weeks

ارتباط فلسفی | جنس دوم اثر سیمون دو بووآر و فیلم نه و نیم هفته آدریان لین

ارتباط فلسفی

موضوع فلسفی فیلم، زن به‌عنوان مفعول (شیء) است. پی‌رنگ داستان، پیشرفت تدریجی از یک مفعول (منفعل) بودن به شیوه‌ای بسیار مطلوب تا یک انسان به توحّش کشیده شده را نشان می‌دهد. در پایان فیلم، بیننده می‌تواند شاهد این باشد که آنچه در ابتدا رفتاری جذاب و فریبنده به نظر می‌رسید، در ذات، نوعی به بازی گرفتن، باهدف تحت اختیار و کنترل درآوردن بوده است. («میکی رورک» به «کیم بسینگر» می‌گوید، «من ازت مراقبت می‌کنم»: زن مجبور نیست ظرف‌ها را بشوید، مجبور نیست به خرید برود، … تنها کاری که او باید انجام دهد آن است که وقتی نان‌آورش شب به خانه می‌آید او در رختخواب آماده باشد. حتی در انواع و اقسام شیوه‌های عشق‌بازی با او، «رورک» همواره فاعل و «بسینگر» مفعول منفعل است. زن، قبل از آنکه از خواب غفلت بیدار شود، حتی می‌پذیرد که به‌طور شدیدی مورد تجاوز قرار گیرد. نکتۀ اصلی فیلم نشان دادن این اصل است که موردحمایت و مراقبت دیگری قرار گرفتن و مورد تجاوز واقع‌شدن درواقع دو نوع متفاوت از مفعول بودن هستند.)

درست مثل فیلم «می‌رود تا به دست بیاورد»، موضوع اصلی در این فیلم انکار در برابر درک و پذیرش آن آرمان عصر روشنگری است که بر آزادی اراده در عرصۀ روابط بسیار نزدیک و صمیمانه تأکید دارد. درحالی‌که خودمختاری در عرصۀ سیاسی به‌طورکلی و فراگیر به‌عنوان یک هنجار پذیرفته شده است، آزادی و احترام به آزادی دیگر انسان‌ها در عرصۀ اقتصادی (به‌نحوی‌که در «عصر جدید» شاهد هستیم) و در زندگی شخصی مردمی همچنان مسائلی غامض و پیچیده هستند.

«سیمون دو بووآر» یکی از برجسته‌ترین فمینیست‌های فلسفی قرن بیستم است. تحلیل او از وضعیت زنان در کتاب جنس دوم ارتباط تنگاتنگی با اگزیستانسیالیسم «ژان پل سارتر» و نیز با تحلیل‌هایی با موضوع فاعل در برابر مفعول که از دل آثار «کانت»، «فیشته»، «هگل» و «مارکس» رشد کرده‌اند، دارد.

به‌هرروی، «نه و نیم هفته»، به‌رغم ظاهر آن، یکی از فیلم‌های این‌چنینی است که کمترین مضمون جنسی را در خود دارد. کاراکتری که «رورک» آن را بازی می‌کند، به‌طورقطع، به لحاظ امیال جنسی و شهوانی بسیار مستعد است، اما تمایلات جنسی و شهوت‌رانی در دستان او به ابزار انحصاری برای سلطه‌جویی تبدیل می‌شوند – و به همین دلیل است که عشق‌بازی‌های او رفته‌رفته جذابیت خود را برایش از دست می‌دهند و به همین علت است که در پایان، ماجرا ناگزیر به تجاوز عریان بدل می‌شود.

Philosophical Connection

The philosophical topic of the film is woman as object. The plot of the story shows the gradual development of being an object in a very pleasant way to being a brutalized human being. At the end of the film the viewer can see that what seemed to be charming behavior at the beginning of the story was already manipulation with the intention to controle. (“I will take care of you,” Micky Rourke tells Kim Basinger: She does not have to wash dishes, she does not have to shop … All she has to do is be ready in bed when the breadwinner comes home for the night. Even in the many ways of making love to her Rourke is always the doer, and Basinger the passive object. Before her awakening she accepts being forcefully raped as well. The film’s major point is to show that being taken care of and being raped are but two variations of being an object.)

As in “She’s Got to Have It,” the issue is the denial vs the realization of the Enlightenment ideal of autonomy within the sphere of intimate relationships. While in the political sphere self-determination is generally accepted as a norm, in the economic sphere (as in “Modern Times”) and in people’s personal lives freedom and respect for other people’s liberty are still problematic notions.

Simone de Beauvoir is one of the outstanding philosophical feminists of the 20th century. Her analysis of women’s position in The Second S…x is closely related to Jean-Paul Sartre’s Existentialism, and to the Subject vs Object analyses that grew out of the works of Kant, Fichte, Hegel, and Marx.

In spite of it’s appearance, by the way, “Nine1/2 Weeks” is one of the least s…xual films around. The character played by Rourke is s…xually and sensually very gifted, to be sure, but in his hands s…xuality and sensuality become mere instruments of domination–which is why his lovemaking becomes increasingly unexciting to him, and why in the end it has to turn into naked aggression.

De-Beauvoir
مقاله مرتبط

De Beauvoir: The Second S…x

Faucibus in ornare quam viverra orci. Sapien pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus. Nulla aliquet enim tortor at. Nunc consequat interdum varius sit.